PREUS CABIROL

El Cabirol té una capacitat de 8 persones. A continuació es poden veure les relacions de preu, ja que per a grups de fins a 5 persones aquest és de 100€ la nit, d’aquesta manera, a mesura que el grup augmenta fins a 8 com a màxim, el preu de la nit augmenta 25€ per a cada persona addicional. A més a més es contempla que en el moment del check-in el client haurà de pagar una quantitat total de 50€ per desperfectes, d’aquesta manera, si en el moment del check-out els apartament no presenten desperfectes, aquesta quantitat se li serà retornada. 

CAPACITAT De 1 a 5 persones
ESTANÇA MÍNIMA 2 nits
PREU PER NIT 100€
SETMANA COMPLETA 700€
EXTRES DE GRUP 50€ (*)

(*) 50€ per desperfectes que es seran retornats al client si no es presenten destrosses als apartaments.

CAPACITAT De 6 a 8 persones
ESTANÇA MÍNIMA 2 nits
PERSONA ADDICIONAL CADA NIT 25€
PREU PER NIT 100€ + 25€(x persona addicional) (*)
SETMANA COMPLETA 700€ + 25€(x persona addicional/nit)
EXTRES DE GRUP 50€ (**)

(*) Els nens menors de 12 anys tenen un descompte en el preu.

(**) 50€ per desperfectes que es seran retornats al client si no es presenten destrosses als apartaments.